Elektronisk testutrustning

Jontronic utvecklar och tillverkar utrustning för produktionstest och programmering av produkter. Vi tar även fram utrustning för att testa elektroniska produkters funktionalitet och tillförlitlighet.

Några exempel på elektroniska testutrustningar

Vi producerar testutrustningar för kundernas alla behov vad gäller elektronikproduktion. Detta inkluderar kretskortstest, batteritest, produktionstest och olika former av stimuliutrustningar.

För kretskortstest tillverkas rack, där flera kretskort kan testas åt gången. På detta sätt effektiviseras testningsprocessen och produktionen slipper stanna upp. Vi kan bygga in hjälpfunktioner för att felsökning och eventuell reparation ska gå smidigare.

Vad är stimuliutrustning?

Stimuliutrustningar emulerar en produkts egenskaper i skarpt läge. En stimuliutrustning har en fördel för användning i laboratorier, där det av olika anledningar inte går att använda de komponenter som normalt ska brukas i systemet. Vi använder både egenutvecklade systemkomponenter och standardkomponenter i mjukvaran för våra stimuliutrustningar. Liksom allt annat vi erbjuder är allt anpassat efter kundens behov.

Jontronic utvecklar och tillverkar utrustning för produktionstest och programmering av produkter. Vi tar även fram utrustning för att testa elektroniska produkters funktionalitet och tillförlitlighet.

Några exempel på elektroniska testutrustningar

Vi producerar testutrustningar för kundernas alla behov vad gäller elektronikproduktion. Detta inkluderar kretskortstest, batteritest, produktionstest och olika former av stimuliutrustningar.

För kretskortstest tillverkas rack, där flera kretskort kan testas åt gången. På detta sätt effektiviseras testningsprocessen och produktionen slipper stanna upp. Vi kan bygga in hjälpfunktioner för att felsökning och eventuell reparation ska gå smidigare.

Vad är stimuliutrustning?

Stimuliutrustningar emulerar en produkts egenskaper i skarpt läge. En stimuliutrustning har en fördel för användning i laboratorier, där det av olika anledningar inte går att använda de komponenter som normalt ska brukas i systemet. Vi använder både egenutvecklade systemkomponenter och standardkomponenter i mjukvaran för våra stimuliutrustningar. Liksom allt annat vi erbjuder är allt anpassat efter kundens behov.

Posted in