Vi är Jontronic

Jontronic startades av Johan Lilljha på 80-talet som en hobbyverksamhet. Verksamheten utvecklades och 2002 startades Jontronic AB.

Sedan dess

2008 gick Johan Eriksson in som delägare och efter en stadig tillväxt under några år köpte vi 2011 en industrifastighet på Centralgatan i Rättvik. Efter att ha renoverat och anpassat den kunde vi vid årsskiftet 2011/12 flytta in i egna lokaler.

Verksamhet

Idag har Jontronic vuxit till en specialist på att utveckla och producera kundanpassade lösningar inom elektronik och automation. Vi ser oss som en samarbetspartner till våra kunder som ska öka förädlingsvärdet på de produkter som vi utvecklar och producerar åt dem.

Jontronic står för Kvalitet, Kompetens och Leveranssäkerhet.

Välkommen att höra av dig till oss!

Vårt arbetssätt

Följande steg ingår normalt i vårt arbete från problemlösning/konstruktion till färdig produkt.

Inledande förstudie

  1. Kravspecifikation tas fram
  2. Offert ges till kunden
  3. Dokument för att söka finansiering fylls

Igångsättning av projekt enligt kravspec och offert

  1. Framtagande av prototyp version 1.0
  2. Kundens godkännande
  3. Framtagande prototyp 2.0
  4. Mer omfattande test från kunden, för att se så att funktionen är enligt önskan
  5. Justeringar av produkten görs
  6. Version 3.0 sätts i produktion / alternativt lämnas ”ritningarna” över till kunden

 

Vi hjälper er - Kontakta oss för en offert!