Elektroniklösningar

Vi är specialister på skräddarsydda analoga och digitala elektroniklösningar för olika applikationer. Företaget har expertis inom områden som kretskortsdesign, komponentval, prototypframställning och produktion av färdiga elektronikprodukter.

För analoga elektroniklösningar kan vi hjälpa till att designa och utveckla med
förstärkare, filter och sensorer m.m.

Vi har stor erfarenhet av att integrera olika kommunikationsgränssnitt som USB, Ethernet (Wifi och kabel), Bluetooth eller olika former av radio för att möjliggöra dataöverföring mellan systemkomponenter.

Vi hjälper våra kunder genom hela processen, från konceptuellt designarbete till prototypframställning och slutlig produktion.

Vi är en fabrikatoberoende tillverkare vilket innebär att vi kan använda dom fabrikat på komponenter som passar er bäst som kund

Mjukvaruutveckling

Vi har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling. Våra programmerare anpassar funktioner och uppgraderar befintliga system utifrån önskemål och behov. 

Vi är specialister på microcontroller-programmering och kommunikationsprotokoll-utveckling. 

Test- och programmerings-utrustning

Vi utvecklar och producerar utrustning för produktionstest och programmering där vi testar elektroniska produkters funktionalitet och tillförlitlighet. Testutrustningen är anpassad för kundernas behov. Detta kan t.ex. vara kretskortstest, batteritest, produktionstest och andra former av testutrustning. Allt för att förhindra att onödiga merkostnader ska uppstå.

Användargränssnitt

Vi har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling. Våra programmerare anpassar funktioner och uppgraderar befintliga system utifrån önskemål och behov. 

Vi är specialister på microcontrollerprogrammering och kommunikationsprotokollutveckling. 

AI/Machine learning

Maskininlärning är en delmängd av artificiell intelligens som fokuserar på att utveckla algoritmer och modeller som gör det möjligt för datorer att lära sig och göra förutsägelser eller beslut utan att explicit programmeras. Istället för att vara explicit programmerat för den uppgiften, använder maskininlärningssystemet data för att lära sig mönster, extrahera insikter och dra slutsatser.

Maskininlärning har olika tillämpningar inom flera områden, såsom bild- och taligenkänning, naturlig språkbehandling, styrsystem mm

CAD-Byrå för kretskort och scheman

Vi kan erbjuda CAD-tjänster för att designa och utveckla kretsscheman och mönsterkortsdesign med tillhörande dokumentation.

Vi levererar kompletta underlag efter era behov vilket innebär att Ni inte är bundna av att göra uppdateringar hos oss om ni av någon anledning skulle vilja utföra ändringar själva eller hos någon annan servicebyrå.

Alla CAD-layouter finns lagrade hos oss på säkert sätt för att snabbt kunna ge service med uppdateringar eller ändringar.