Tjänster vi erbjuder inom Elektronik

Jontronic – din partner inom svensk elektronikproduktion

Har ni en produktidé som kräver eller kan bli bättre med lite smart elektronik? Vi utvecklar allt från enkla diskreta lösningar till avancerade multiprocessorsystem med engagemang, kunskap och nytänkande.

Elektronikutveckling – exempel på vad vi gjort

  • Styrkort till luftridåer med Mudbus-kommunikation
  • Reglercentral för luftavfuktare, inklusive mätprob
  • Styrautomatik för pelletsförbränning
  • RFID-läsare med BlueTooth-kommunikation
  • Styrkort för vägtrafikskyltar med LED-ljus och radiokommunikation

Häng med i utvecklingen

Genom att tillföra mät- och styrelektronik till en befintlig produkt kan ni erbjuda marknaden en ”smartare” produkt och på så vis vinna marknadsandelar gentemot era konkurrenter. Om er produkt är en komponent i ett processystem, kan vi optimera funktionen och därmed påvisa höjd effektivitet och kvalitet för er som kund. 

Läggs det till en loggfunktion eller ett kommunikationsgränssnitt, som gör det möjligt att hämta mätdata under processens gång, kan ni göra uppföljningar och optimera processen ytterligare. Era investeringar i produkten kan därmed snabbt räknas hem.