Certifieringar

Söker du en svensk elektroniktillverkare? Jontronic är en trygg partner som hjälper dig att förbättra din produkt.

jontronic-monster-3

EMC

När det gäller elektromagnetisk strålning finns det riktvärden och bestämmelser att ta i beaktande. Annars kan strålningen påverka andra apparater negativt. I sammanhanget pratar man om Electro Magnetic Compatibility, EMC.

Om värdena inte ser bra ut är de inte godkända för användning och behöver modifieras för att godkännas. Vi hjälper dig med dessa ändringar. När vi ser att produkterna håller sig inom riktlinjerna hjälper vi naturligtvis till med att få dem certifierade på godkänt testlab.

CE-märkning

Det är viktigt att göra en CE-märkning av din produkt för att uppfylla relevanta EU-direktiv och försäkra att produkten uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som ställs. CE-märkning visar att produkten har genomgått nödvändiga tester och överensstämmer med tillämpliga EU-standarder. 

Under utvecklingsfasen tar vi hänsyn till gällade direktiv vilket gör att den färdiga produkten kommer att klara kraven som gäller för CE-märkning.

UL-certifiering

UL-certifiering är en global säkerhets- och prestandastandard.

När en produkt är UL-certifierad innebär det att den har genomgått rigorösa tester och uppfyller de specifika säkerhetskraven som fastställts av UL. Certifieringen är ofta en indikation på att en produkt är säker, pålitlig och i överensstämmelse med branschstandarder.

UL-certifiering kan vara relevant för olika typer av produkter, inklusive elektriska apparater, elektronik, belysning, brandsäkerhetssystem, byggmaterial och många andra industrier. Att ha en UL-certifiering kan öka förtroendet för produkten på marknaden och hjälpa till att uppfylla regleringskrav och säkerhetsstandarder. Det är viktigt att notera att certifieringen kan variera beroende på produkten och dess användningsområde.