Vad är CE-märkning?

CE-märkningen är en standard inom EU som visar att en produkt uppfyller vissa krav vad gäller hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Vad som krävs för att få använda denna märkning är definierat av Europeiska unionen.

För konsumenten är märkningen en kvalitetsstämpel, och något som ger köptrygghet. CE-märkning är ett krav för att få sälja en produkt inom EU!

Vad är det ni gör?

Behöver du också hjälp med CE-märkningen? Det kan vara komplicerat att sätta sig in i krav, lagstiftning och ansökningshandlingar. Vi är dock vana vid denna form av arbete, och för dig som hellre lägger tiden på din verksamhet kan vi bistå med denna tjänst. Ta kontakt med oss här.

Vi hjälper även med:

Automationslösningar för företag
Elektronikutveckling
EMC-mätning
Internet of Things