Jontronic AB har förvärvat LSI Svenska AB

Jontronic AB har förvärvat LSI Svenska AB.

Jontronic AB har förvärvat LSI Svenska AB med säte i Falun och som tillverkar fläktregleringar.

Jontronic AB har signerat ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 100% av aktierna i LSI Svenska AB med den befintliga huvudägaren Yxhammargatan 3 Fastigheter AB.
LSI Svenska AB tillverkar fläktregleringar med produktion i Falun Totalt har bolaget 2 anställda och en omsättning på ca 1 Mkr för räkenskapsåret 2021
Tillträdet skedde den 31/12 2021 och produktionen kommer att flyttas till Jontronic lokaler i Rättvik under första kvartalet 2022

Frågor besvaras av Jontronics VD Johan Eriksson på telefon 0248-609061

Jontronic AB har förvärvat LSI Svenska AB.

Jontronic AB har förvärvat LSI Svenska AB med säte i Falun och som tillverkar fläktregleringar.

Jontronic AB har signerat ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 100% av aktierna i LSI Svenska AB med den befintliga huvudägaren Yxhammargatan 3 Fastigheter AB.
LSI Svenska AB tillverkar fläktregleringar med produktion i Falun Totalt har bolaget 2 anställda och en omsättning på ca 1 Mkr för räkenskapsåret 2021
Tillträdet skedde den 31/12 2021 och produktionen kommer att flyttas till Jontronic lokaler i Rättvik under första kvartalet 2022

Frågor besvaras av Jontronics VD Johan Eriksson på telefon 0248-609061

Posted in